Ακτινιγραφίες δοντιών
Συχνές Ερωτήσεις για τις Ακτινογραφίες Δοντιών


Οι ακτινογραφίες δοντιών είναι απαραίτητες ;

Πόσο συχνά μπορεί να κάνει κάποιος ακτινογραφία δοντιών ;

Πόσο συχνά χρειάζεται να κάνουν τα παιδιά ακτινογραφίες δοντιών ;

Μπορώ να αρνηθώ να κάνω ακτινογραφία ;

Γιατί χρειάζεται οι ασθενείς να φοράνε ποδιά ακτινοπροστασίας ;

Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, μπορώ να κάνω ακτινογραφία δοντιών ;

Πόση ακτινοβολία θα λάβω από τις ακτινογραφίες δοντιών ;

Πότε κρίνεται αναγκαία η ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία ;

Τι μπορεί να επηρεάσει την ευκρίνεια μιας πανοραμικής ακτινογραφίας ;

Πόσο ασφαλής είναι η ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία ;

Ποια είναι τα μειονεκτήματα μιας πανοραμικής ακτινογραφίας ;


1. Οι ακτινογραφίες δοντιών είναι απαραίτητες ;

Οι ακτινογραφίες δοντιών είναι πραγματικά απαραίτητες, διότι πολλές βλάβες και ασθένειες μπορούν να εντοπιστούν μόνο ακτινογραφικά
Πολλές φορές ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτώματα της ασθένειας. Αυτό έχει σαν συνέπεια να είναι αδύνατον ο οδοντίατρος να διαπιστώσει μόνο με κλινική εξέταση κάτω από τα ούλα και τα οστά, οτιδήποτε παθολογικό
Με την ακτινογραφία δοντιών, ο οδοντίατρος έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει νωρίτερα βλάβες στην στοματική κοιλότητα, με αποτέλεσμα την αποφυγή έντονου πόνου, την άμεση αντιμετώπιση οπιασδήποτε βλάβης και οπωσδήποτε την καλύτερη πρόγνωση της θεραπείας

Πίσω στις ερωτήσεις

2. Πόσο συχνά μπορεί να κάνει κάποιος ακτινογραφία δοντιών ;

Οι ακτινογραφίες δοντιών χρειάζεται να γίνονται όταν ο οδοντίατρος κρίνει πως είναι απαραίτητο και εφόσον γνωρίζει το ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό του ασθενούς, έτσι ώστε ο ασθενής να μην εκτίθεται σε ακτινοβολία άσκοπα

Πίσω στις ερωτήσεις

3. Πόσο συχνά χρειάζεται να κάνουν τα παιδιά ακτινογραφίες δοντιών ;

Δεν υπάρχει προκαθορισμένο χρονικό διάστημα όπου θα πρέπει τα παιδιά να ξανακάνουν ακτινογραφία
Αυτό θα το κρίνει ο οδοντίατρος, ανάλογα με την στοματική υγεία του παιδιού (ύπαρξη τερηδόνων, χρόνος ανατολής μόνιμων δοντιών κα.)

Πίσω στις ερωτήσεις

4. Μπορώ να αρνηθώ να κάνω ακτινογραφία και να συνεχίσω την οδοντιατρική θεραπεία χωρίς αυτές ;

Η απάντηση είναι αρνητική
Η οδοντιατρική θεραπεία χωρίς τις απαραίτητες ακτινογραφίες δοντιών θεωρείται αμέλεια. Σε περίπτωση που ο ασθενής αρνείται να υποβληθεί σε μια ακτινογραφία δοντιών, τότε ο οδοντίατρος, πρέπει να αρνηθεί στον ασθενή την παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης

Πίσω στις ερωτήσεις

5. Γιατί χρειάζεται οι ασθενείς να φοράνε ποδιά ακτινοπροστασίας κατά την διάρκεια ακτινογραφικής εξέτασης ;

Είναι πολύ σημαντικό να προβλέψουμε το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να μειώσουμε την ποσότητα έκθεσης ακτινοβολίας προς τον ασθενή
Η ποδιά ακτινοπροστασίας μολύβδου με κολλάρο, αποτρέπει στην ακτινοβολία να φθάσει σε ραδιοευαίσθητα όργανα όπως θυρεοειδής αδένας, αιμοποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα

Πίσω στις ερωτήσεις

6. Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, μπορώ να κάνω ακτινογραφία δοντιών ;

Η συνολική αποδεκτή δόση ακτινοβολίας κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Οικογενειακών Ιατρών είναι 5 rad ή 0,05 mSv
Συνεπώς θα χρειαστείτε 50.000 ακτινογραφίες για να φθάσετε τα 5 rad, σαν αθροιστική δόση για το έμβρυο
Οι ψηφιακές ακτινογραφίες έχουν χαμηλή δόση ακτινοβολίας και έτσι δεν αναμένεται ότι θα υπάρξει κάποια βλάβη στο έμβρυο
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η συνεννόηση μεταξύ οδοντιάτρου, γυναικολόγου και ασθενή για την τελική απόφαση
Σύμφωνα πάντα και με τις οδηγίες του γυναικολόγου, η ακτινογραφία δοντιών αντενδείκνυται κατά το α΄ τρίμηνο της κύησης

Πίσω στις ερωτήσεις

7. Πόση ακτινοβολία θα λάβω από τις ακτινογραφίες δοντιών ;

Καθημερινά, είμαστε εκτεθειμένοι σε ακτινοβολία από διάφορες πηγές, όπως αεροπορικά ταξίδια, οικιακές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων, πομπούς ραδιοφώνου & τηλεόρασης κ.α.
Οι δόσεις ακτινοβολίας των ακτινογραφιών έχουν ως εξής :
? Ακτινογραφίες μετά πτερυγίου (4 ακτινογραφίες) = 0,038 mSV
? Οπισθοφατνιακές Full-mouth series (18 ακτινογραφίες) = 0,150 mSV
? Ακτινογραφία θώρακος = 0,080 mSV
? Ακτινογραφία ανωτέρου γαστρεντερικού σωλήνα = 2,400 mSV
? Πανοραμική ακτινογραφία = 0,007 - 0,038 mSV
? Οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία = 0,027 - 0,056 mSV

Οι παραπάνω τιμές μειώνονται στο 1/10 (κατά 90%) σε περίπτωση ψηφιακών

Πίσω στις ερωτήσεις

8. Πότε κρίνεται αναγκαία η ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία ;

Πολλές ασθένειες της στοματικής κοιλότητας (δόντια, περιβάλλοντες ιστοί και οστό) δεν είναι ορατές από τον οδοντίατρο, μετά από μια στοματολογική εξέταση
Η ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση της στοματικής κοιλότητας βοηθά τον οδοντίατρο να διαπιστώσει :
? σε ασθενείς που προσέρχονται για οδοντιατρική φροντίδα μικρές τερηδόνες μεταξύ των δοντιών ή τερηδόνες κάτω από υπάρχουσες αποκαταστάσεις, κατάγματα δοντιών, ακρορριζικες κύστες, περιοδοντική νόσο
? σε ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να χειρουργηθούν στη μία ή και και στις δύο γνάθους την οποιαδήποτε γναθοπροσωπική ανωμαλία
? σε ασθενείς οι οποίοι, για κάποιο λόγο που μπορεί να προκύπτει από το ιστορικό τους ή από την κλινική τους εξέταση, έχουν κάποια παθολογική κατάσταση στα οστά των γνάθων
? σε ασθενείς στους οποίους κάποιο δόντι είναι έγκλειστο
? σε νεαρούς ασθενείς που προσέρχονται για εξέταση αναφορικά με ορθοδοντικό πρόβλημα
? σε ασθενείς που από το ιστορικό και την κλινική τους εξέταση, προκύπτει η πιθανότητα ύπαρξης ξένου σώματος στα οστά των γνάθων ή στα μαλακά μόρια της περιοχής του στόματος
? σε ασθενείς με ενδείξεις δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής διάρθρωσης
? σε ασθενείς στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν εμφυτεύματα
? σε ασθενείς που χρειάζεται να τοποθετήσουν μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες ή ακίνητες προσθετικές εργασίες
? σε ασθενείς που έχουν τραυματιστεί στο πρόσωπο και χρειάζεται να ελεγχθούν για πιθανά κατάγματα γνάθων

Πίσω στις ερωτήσεις

9. Τι μπορεί να επηρεάσει την ευκρίνεια μιας ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας ;

Δύο είναι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ευκρίνεια
Είτε ο ασθενής να μην παραμείναι ακίνητος κατά την ακτινοβόληση
Εϊτε να έχει γίνει κακή τοτποθέτηση του, στο ακτινογραφικό μηχάνημα

Πίσω στις ερωτήσεις

10. Πόσο ασφαλής είναι η ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία ;

Η έκθεση σε όλες τις πηγές ακτινοβολίας (συμπεριλαμβανομένου του ήλιου, των ορυκτών του εδάφους, των ηλεκτρονικών συσκευών στο σπίτι σας, των οδοντιατρικών ακτινών) πιθανόν να βλάψει τα κύτταρα του σώματος
Ευτυχώς, η δόση ακτινοβολίας των οδοντιατρικών ακτινών είναι εξαιρετικά μικρή
Ευτυχώς, η δόση ακτινοβολίας των οδοντιατρικών ακτινών είναι εξαιρετικά μικρή
Σε περίπτωση που ανησυχείτε, συζητείστε με τον οδοντίατρο σας για την αναγκαιότητα της πανοραμικής ακτινογραφίας

Πίσω στις ερωτήσεις

11. Ποια είναι τα μειονεκτήματα μιας πανοραμικής ακτινογραφίας ;

? Υπάρχει κάποια παραμόρφωση αλλά και μεγέθυνση της τελικής εικόνας
? Ασθενείς με ειδικά προβλήματα ή μικρά παιδιά, δεν είναι εύκολο να τοποθετηθούν σωστά στο ακτινογραφικό μηχάνημα
? Το κόστος του ακτινογραφικού μηχανήματος είναι πολύ υψηλό
? Απαιτείται ειδική αδειοδότηση και δημιουργία ιδιαίτερου χώρου μέσα στο οδοντιατρείο, ο οποίος είναι απαραίτητο να είναι κατάλληλα κατασκευασμένος (θωράκισμένος με ειδικά φύλλα μολύβδου για απόλυτη ακτινοπροστασία του χώρου) έτσι ώστε να μην δημιουργεί η λειτουργία του, προβλήματα στον περιβάλλοντα χώρο

Πίσω στις ερωτήσεις

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates