Οδοντικά Εμφυτεύματα


dental-implants-main
Τα οδοντικά εμφυτεύματα, η επανάσταση στην Οδοντιατρική. Η ανακάλυψη της οστεοενσωμάτωσης από τον Branemark αποτέλεσε ένα τεράστιο επίτευγμα για την αντιμετώπιση της απώλειας των δοντιών με την αντικατάστασή τους από εμφυτεύματα τιτανίου.

Τί είναι το οδοντικό εμφύτευμα

Το οδοντικό εμφύτευμα είναι μία τεχνητή ρίζα με μορφή βίδας από τιτάνιο που τοποθετείται μέσα στο οστούν της γνάθου με σκοπό να στηρίξει ένα η περισσότερα τεχνητά δόντια. Πάνω στη βίδα αυτή τιτανίου βιδώνεται ένα ενδιάμεσο στέλεχος που μας δίνει το σχήμα ενός τροχισμένου δοντιού. Πάνω σε αυτό το στέλεχος τοποθετείται η τελική στεφάνη (θήκη).

Πότε χρειάζεται θεραπεία με εμφυτεύματα

Η θεραπεία με εμφυτεύματα είναι αναγκαία ,εναλλακτικά των κλασσικών γεφυρών, σε κάθε περίπτωση απώλειας δοντιών.

Γιατί εμφύτευμα κι όχι γέφυρα ?

Τα εμφυτεύματα είναι συστήματα υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών που τοποθετούνται απευθείας στη γνάθο χωρίς να απαιτείται τροχισμός των φυσικών μας δοντιών. Έτσι το όφελος είναι διπλό αφού και τα δόντια δεν τροχίζει ο οδοντίατρος και αντικαθιστά την χαμένη ρίζα με το εμφύτευμα . Επίσης το κόστος στην περίπτωση απώλειας ενός δοντιού και αντικατάστασης του με εμφύτευμα δεν είναι πολύ πιο ακριβό σε σχέση με την γέφυρα.

Μπορώ κι εγώ να βάλω εμφυτεύματα ?

Κάθε υγιής ασθενής που έχει χάσει ένα η περισσότερα δόντια μπορεί να δεχτεί εμφύτευμα. Περιορισμοί στη θεραπεία με εμφυτεύματα υπάρχουν μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς (HIV,χημειοθεραπείες ,κορτικοστεροειδή) , ναρκομανείς, σε οστά που έχουν υποστεί πρόσφατη ακτινοθεραπεία , σε σοβαρό και μη ελεγχόμενο διαβήτη κ.α. Ο υποψήφιος ασθενής πρέπει να τηρεί τους κανόνες στοματικής υγιεινής και φυσικά το οστό της γνάθου να έχει επαρκή ποσότητα σε ύψος και πλάτος.Όσο πιο έμπειρος είναι βέβαια ο χειρουργός, μπορεί να δημιουργήσει με τεχνικές οστικής ανάπασης κόκκαλο για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, ακόμα και όταν αυτό δεν είναι αρκετό.

Τί ποσοστά επιτυχίας έχουν τα οδοντικά εμφυτεύματα ?

Τα ποσοστά επιτυχίας των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι από τα υψηλότερα ποσοστά σε ιατρικές θεραπείες. Η εξέλιξη των εμφυτευμάτων , των τεχνικών που χρησιμοποιούνται και της εμπειρίας έχει οδηγήσει σήμερα σε ποσοστά περίπου 97%. Και αυτά όμως τα μικρά ποσοστά αποτυχίας εμφανίζονται συνήθως σε άτομα με ελλατωμένη αμυντική ικανότητα του οργανισμού και σε μανιώδεις καπνιστές. Η σύγχρονη εμφυτευματολογία με τη σωστή διάγνωση και το κατάλληλο σχέδιο θεραπείας που εκτελείται απο έμπειρο Γναθοχειρουργό -Οδοντίατρο ελαχιστοποιεί τις δυσάρεστες εκπλήξεις.

Υπάρχει θέμα απόρριψης; Πρόκειται για μια γνωστή λανθασμένη αντίληψη. Για απόρριψη θα μιλήσουμε στις μεταμο¬σχεύσεις οργάνων (ήπατος, καρ¬διάς κ.λπ.), όπου υφίσταται η πιθανότητα αναγνώρισης του μοσχεύματος ως «ξένου» από τον ανθρώπινο οργανισμό. Το τιτάνιο, από το οποίο κατασκευάζονται τα εμφυτεύματα ανήκει στην κατηγορία των «βιοσυμβατών» υλικών, μπορεί δηλαδή να συνυπάρξει με ζωντανούς ιστούς χωρίς επιπλοκές. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι τα μεταλλικά υλικά (λάμες, καρφιά κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται ευρέως στην ορθοπεδική χειρουργική (αντιμετώπιση καταγμάτων, αρθροπλαστικές επεμβάσεις κ.ά.) πολύ πριν ακόμα την εμφάνιση των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι επίσης από τιτάνιο.

Πόσο επίπονη είναι η διαδικασία κατά τη διάρκεια της επέμβασης και μετα ?

Η διαδικασία της τοποθέτησης ενός εμφυτεύματος είναι μια διαδικασία που πλέον θεωρείται θεραπεία ρουτίνας. Γίνεται με τοπική αναισθησία και δεν υπάρχει καθόλου πόνος, αφού η περιοχή είναι εντελώς αναισθητοποιημένη. Το τοποθετημένο εμφύτευμα έχει την ιδιότητα να μην είναι αισθητό. Ο ασθενής δεν νοιώθει ότι φέρει εμφύτευμα μετά την παρέλευση της αναισθησίας. Αυτό που νοιώθουμε μετά την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος είναι μια μικρή ενόχληση στην περιοχή ,λόγω των ραμμάτων, και πιθανώς ένα μικρό πρήξιμο (οίδημα) στην περιοχή για τις πρώτες 2-3 ημέρες. Το σύνηθες είναι ο ασθενής μετά την επέμβαση να αισθάνεται πολύ καλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και να πηγαίνει στη δουλειά του την επόμενη ημέρα.

Πόσο γρήγορα μπορώ να έχω τα δόντια μου έτοιμα ?

Το αρχικό πρωτόκολλο του Branemark για την οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων 6 μήνες για την άνω γνάθο και 4 για την κάτω γνάθο. Η εξέλιξη της εμφυτευματολογίας οδήγησε στην μείωση των χρόνων αυτών και έτσι πλέον οι απαιτούμενοι χρόνοι για την οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων κυμαίνονται στους 4 μήνες για την άνω γνάθο και στους 3 μήνες για την κάτω. Οι χρόνοι αυτοί μπορούν να ελλατωθούν περαιτέρω μέχρι εκμηδενίσεως, ανάλογα με τις συνθήκες που τοποθετούνται τα εμφυτεύματα, αλλά και από τον αριθμό των εμφυτευμάτων. Όσο πιο “σφιχτά” ενσφηνώνονται τα εμφυτεύματα στο κόκκαλο και όσο περισσότερα εμφυτεύματα τοποθετηθούν, τόσο περισσότερο μπορούμε να μειώσουμε το χρόνο αναμονής. Στο χρονικό δίαστημα που μεσολαβεί απο την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων μέχρι την προσθετική εργασία τοποθετούμε προσωρινές μεταβατικές αποκαταστάσεις έτσι ώστε ο ασθενής να καλύπτει τις αισθητικές και λειτουργικές του ανάγκες. Πως συγκρίνεται το κόστος των εμφυτευμάτων με τις πιο κλασικές λύσεις; Τα εμφυτεύματα δοντιών είναι σε απόλυτους αριθμούς ακριβότερα από τις συμβατικές λύσεις. Είναι όμως μια λανθασμένη σύγκριση διότι πρόκειται περί θεραπειών με ριζικές διαφορές. Από τη μία πλευρά έχουμε επιβάρυνση υγιών φυσικών δοντιών («γέφυρες»), ψυχολογικά και λειτουργικά άβολες μερικές οδοντοστοιχίες («μηχανάκια») και ολικές οδοντοστοιχίες («μασέλες») που ενοχλούν και μετακινούνται κατά την μάσηση ή και την ομιλία. Αντίθετα, μια προσθετική εργασία στηριζόμενη σε οδοντικά εμφυτεύματα είναι σταθερή, λειτουργική, ανεξάρτητη από τα γειτονικά φυσικά δόντια, σε πολλές δε περιπτώσεις είναι και αισθητικά ανώτερη από τις εναλλακτικές προσθετικές λύσεις. Η έλλειψη δοντιών και ό,τι αυτή συνεπάγεται (μειωμένη μασητική ικανότητα, αλλαγή στον τρόπο ομιλίας, αισθητική αλλοίωση του προσώπου, ψυχολογική επιβάρυνση του ασθενούς) αφορά αναμφίβολα ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων στη χώρα μας. Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι σαφώς η πιο εξελιγμένη και αποτελεσματική λύση που προσφέρει σήμερα η σύγχρονη οδοντιατρική για την οποία κάθε οδοντίατρος οφείλει να ενημερώνεται και να ενημερώνει. Ο ενδιαφερόμενος ασθενής είτε με την καθοδήγηση του οδοντίατρου, είτε μετά από δική του έρευνα θα πρέπει να πληροφορείται ολοκληρωμένα από ειδικευμένο, στα εμφυτεύματα δοντιών, οδοντίατρο, ούτως ώστε, γνωρίζοντας υπεύθυνα όλες τις εναλλακτικές λύσεις να παίρνει τις δικές του σωστές αποφάσεις.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates